Your page title

A l’escola i dins del currículum escolar es treballen diferents artistes.

Per tal de ajudar en el coneixement d’aquests artistes oferim uns productes bàsics preparats específicament que serveixen de base per poder elaborar una obra del artista escollit.

A part d’aquest productes bàsics específics, es necessita material escolar que pot aportar l’escola o bé subministrar la nostra empresa.

Oferim també assessorament al professorat

Velázquez

Silueta Menina de Velázquez

solo silueta

Cada pack disposa de les instruccions del procès d’elaboració i dels materials necessaris.